Gizlilik Politikası

Son güncelleştirme: 20 Nisan 2020
     
Giriş

Bu web sitesinde yazılı olan Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşulları, www.zulahile.online adresinden erişilebilen web sitemizi, Web Sitemizi kullanımınızı yönetecektir.

Bu Şartlar tam olarak uygulanacak ve bu Web Sitesini kullanımınızı etkileyecektir. Bu Web Sitesini kullanarak, burada yazılı tüm hüküm ve koşulları kabul etmeyi kabul edersiniz.

Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarından herhangi biriyle aynı fikirde değilseniz bu Web Sitesini kullanmamalısınız.

Fikri Mülkiyet Hakları

Sahip olduğunuz içerik dışında, bu Şartlar uyarınca, Şirket Adı ve/veya lisans örleri bu Web Sitesinde yer alan tüm fikri mülkiyet haklarına ve materyallere aittir.

Yalnızca bu Web Sitesinde yer alan materyalleri görüntülemek amacıyla sınırlı lisans verilir.

Kısıtlama -ları

Özellikle aşağıdakilerin tümüyle sınırlıdırsınız:

  • Herhangi bir Web Sitesi materyalini başka herhangi bir medyada yayınlama.
  • Herhangi bir Web Sitesi materyalinin satılması, alt lisanslanması ve/veya başka bir şekilde ticarileştirilmesi.
  • Bu Web Sitesini, bu Web Sitesine zarar veren veya zarar verici olabilecek herhangi bir şekilde kullanmak.
  • Bu Web Sitesini, kullanıcının bu Web Sitesine erişimini etkileyecek şekilde kullanmak.
  • Bu Web Sitesini yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak kullanmak veya herhangi bir şekilde Web Sitesine veya herhangi bir kişi veya işletme kuruluşuna zarar verebilir.
  • Bu Web Sitesi ile ilgili herhangi bir veri madenciliği, veri toplama, veri ayıklama veya benzeri herhangi bir faaliyette bulunmak.
  • Herhangi bir reklam veya pazarlama meşgul bu Web Sitesini kullanarak.
  • using this Website to engage in any advertising or marketing.
  • Bu Web Sitesinin belirli alanlarının sizin ve Şirket Adı tarafından erişilen kısıtlanmıştır ve bu Web Sitesinin herhangi bir alanına erişimi tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda kısıtlayabilir.
  • Bu Web Sitesi için sahip olabileceğiniz tüm kullanıcı kimliği ve şifreler gizlidir ve gizliliği de korumanız gerekir.
İçeriğiniz

Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarında "İçeriğiniz", bu Web Sitesinde görüntülemeyi seçtiğiniz ses, video metni, resim veya diğer materyaller anlamına gelecektir.

İçeriğinizi görüntüleyerek, Şirket Adları'na, bu içeriği herhangi bir ortamda kullanması, çoğaltması, uyarlaması, yayınlaması, çevirmesi ve dağıtması için münhasır olmayan, dünya çapında geri alınamaz, alt lisans verilebilir bir lisans vermiş olursunuz.

Garanti yok

Bu Web Sitesi tüm hatalarla birlikte "olduğu gibi" sağlanır ve Şirket Adı, bu Web Sitesi veya bu Web Sitesinde yer alan materyallerle ilgili herhangi bir beyan veya garanti ifade etmez.
Ayrıca, bu Web Sitesinde yer alan hiçbir şey size tavsiye olarak yorumlanacaktır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

Şirket Adı, ne de herhangi bir memuru, yöneticisi ve çalışanı, söz konusu sorumluluğun sözleşme altında olup olmadığı konusunda bu Web Sitesini kullanmanızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bağlantılı olan her şeyden sorumlu tutulamaz.

Şirket Adı, çalışanları, yöneticileri ve çalışanları da dahil olmak üzere, bu Web Sitesini kullanmanızdan kaynaklanan veya bu Web Sitesini kullanmanızla ilgili herhangi bir dolaylı, neticede oluşan veya özel yükümlülükten sorumlu tutulamaz.

Tazminat

İşbu Şartlar'ın herhangi bir maddesini ihlal ettiğinize ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü yükümlülük, maliyet, talep, eylem nedeni, hasar ve masraftan şirket adını ve/veya her türlü yükümlülüğü, masrafı, zararı ve masrafı tam olarak tazmin edersiniz.

Bölünebilirlik

Bu Şartlar'ın herhangi bir hükmünün yürürlükteki herhangi bir yasa uyarınca geçersiz olduğu tespit edilirse, bu hükümler burada kalan hükümleri etkilemeden silinecektir.

Atama

Şirket Adı, bu Şartlar kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın devretmesine, devretmesine ve taşeronluk yapmasına izin verilir.

Ancak, bu Şartlar kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerinizin hiçbirini devralabilirsiniz, devratamaz veya alt sözleşme yegiremezsiniz.

Tüm Anlaşma

Bu Şartlar, şirket adı ile sizin aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve bu Web Sitesini kullanımınız ile ilgili olarak önceki tüm anlaşma ve anlaşmaların yerini alır.

Yönetim Hukuku & Yargı

Bu Şartlar, Ülke Devleti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır ve herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için Ülke'de bulunan eyalet ve federal mahkemelerin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olacaktır.

//